Chapter 4 din Termeni și condiții – CONFIDENȚIALITATE

4.1 Având în vedere specificul lucrărilor executate de către Prestator, părțile recunosc că respectarea confidențialității datelor și informațiilor la care au avut acces pe parcursul derulării Contractului, constituie o obligație a acestora, neavând dreptul de a divulga în nici o împrejurare, atât pe durata de derulare a Contractului cât și după încetarea acestuia timp de 2 ani, informațiile calificate de părți ca fiind confidențiale.

4.2 Sunt considerate confidențiale, fără ca exemplificarea să fie limitativă, informațiile, datele, materialele sau documentele comerciale, financiare, juridice, organizatorice, tehnice, care nu sunt făcute publice și de asemenea, documentele interne ale părților, care conțin date personale ale asociaților, angajaților și/sau colaboratorilor, precum și orice alte informații conținute de documentele cu circuit intern.

4.3 “Divulgare”, în sensul Contractului, semnifică dezvăluirea către un terț, persoană fizică sau juridică, a informațiilor confidențiale privind una din părți sau conținutul Contractului, precum și a oricăror altor date, informații, materiale sau fapte care pot prejudicia în orice fel, direct sau indirect, una din părți și/sau asociații acesteia, indiferent dacă acestea sunt utilizate în scopuri comerciale sau nu, cu excepția informațiilor divulgate de Prestator subcontractorilor săi în vederea îndeplinirii obiectului Contractului, în condițiile art. 3.1.4. “Divulgare”, în sensul Contractului, semnifică și utilizarea nemijlocită de către una din părți a unor asemenea date, informații, materiale sau fapte privind cealaltă parte într-o activitate comercială proprie dacă din Contract nu rezultă altfel.

4.4 Obligația părților privind asigurarea confidențialității informațiilor încetează în cazurile în care acestea devin publice fără încălcarea de către vreuna din parți a prevederilor de mai sus.